Adatvédelem

A Parfüm Éden Online Parfüméria adatvédelmi elvei


1. Bevezető

A Parfüm Éden Online Parfüméria tiszteletben tartja a személyes adatok védelméhez fűződő alkotmányos alapjogot, amely szerint mindenki maga rendelkezik személyes adatainak feltárásáról és felhasználásáról. A áruházunk használata közben a látogatókról és
regisztrált felhasználóktól gyűjtött adatokat a Parfüm Éden Online Parfüméria üzemeltetője semmilyen harmadik féllel nem osztja meg, nyilvánosságra nem hozza. A Parfüm Éden Online Parfüméria adatvédelmi elvei kialakítása során a következő törvények, rendeletek és ajánlások betartásával és figyelembe vételével járt el:

-1992. évi LXIII. törvény a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról;
-1998. évi VI. törvény az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során, Strasbourgban, 1981. január 28. napján kelt
Egyezmény kihirdetéséről;
-2001. évi XL. törvény a hírközlésről, VIII. fejezet;
-2001. évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről;
- A Kormány 253/2001. (XII.18) Korm. rendelete a hírközlési szolgáltató adatkezelésének különös feltételeiről, a hírközlési szolgáltatások;
- adatbiztonságáról, valamint az azonosítókijelzés és hívásátirányítás szabályairól;

2. Fogalmak és értelmezések

A Parfüm Éden Online Parfüméria adatvédelmi elvei az alábbi, az 1992. évi LXIII. törvényben értelmezett alapvető fogalmak használatával készültek:

- Személyes adat: a meghatározott természetes személlyel (a továbbiakban: érintett) kapcsolatba hozható adat, az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés. A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az érintettel helyreállítható;
- Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül a személyes adatok gyűjtése, felvétele és tárolása, feldolgozása, hasznosítása (ideértve a továbbítást és a nyilvánosságra hozatalt) és törlése. Adatkezelésnek számít az adatok megváltoztatása és további felhasználásuk megakadályozása is;
- Adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletek, technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől;
- Adattovábbítás: ha az adatot meghatározott harmadik személy számára hozzáférhetővé teszik;
- Nyilvánosságra hozatal: ha az adatot bárki számára hozzáférhetővé teszik;
- Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely a személyes adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, illetőleg a végrehajtással
adatfeldolgozót bízhat meg. Kötelező adatkezelés esetén az adatkezelés célját és feltételeit, valamint az adatkezelőt az adatkezelést elrendelő törvény vagy önkormányzati rendelet határozza meg;
- Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely az adatkezelő megbízásából személyes adatok feldolgozását végzi;
- Adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk nem lehetséges.

3. A Parfüm Éden Online Parfüméria által gyűjtött adatok

- Általános adatgyűjtés: A Parfüm Éden Online Parfüméria automatikusan gyűjt anonim információkat oldalainak látogatottságáról, a látogatások számáról és gyakoriságáról.
- Regisztráció: A Parfüm Éden Online Parfüméria kereskedelmi szolgáltatásai regisztráció kitöltése után vehetők igénybe, mely során a következő személyes adatok megadása kötelező: e-mail cím, név, lakcím (város, irányítószám, cím), telefonszám (mobil vagy vezetékes). Rendelés során a regisztrált felhasználók külön szállítási címet valamint cégnevet is megadhatnak.

4. Az adatok kezelése, feldolgozása és továbbítása

A Parfüm Éden Online Parfüméria az üzemeltetéséhez szükséges célokra használja az előző pontban meghatározott általános és személyes adatokat, azokat semmilyen harmadik féllel nem osztja meg. Az adatok felhasználása a következő elvek szerint történik:

- Az előző pontban meghatározott általános adatok kizárólag a Parfüm Éden Online Parfüméria által elérhetőek, az információk kizárólag összevontan, egyének szerint nem azonosítható módon kerülnek feldolgozásra és statisztikai célokat szolgálnak. A kollektív adatok elemzése segítséget nyújt a látogatók érdeklődésének felméréséhez, a szolgáltatások igény szerinti fejlesztéséhez.
- A regisztrációs adatok kizárólag a rendelések teljesítését, azok megerősítését, nyomon követhetőségét szolgálják. A vásárló adatait a Parfüm Éden Online Parfüméria dolgozói ezen adatvédelmi nyilatkozatban foglaltaknak megfelelően szigorúan bizalmasan kezelik azokat, betartva az összes vonatkozó törvényi előírást.

5. Az adatok minősége és biztonsága

A Parfüm Éden Online Parfüméria az alábbi lehetőségeket kínálja a vásárlóktól gyűjtött személyes adatok pontosságának és biztonságának fenntartásához:

- A Parfüm Éden Online Parfüméria regisztrált felhasználói személyes adataikat bármikor megváltoztathatják, frissíthetik a website-on bejelentkezés után a következő hivatkozás alatt elérhető funkció segítségével: Címadatok módosítása
- Az ezen online funkció segítségével nem megoldható kérdések, panaszok kezelésében a Parfüm Éden Online Parfüméria  ügyfélszolgálata nyújt segítséget

6. Az érintettek jogai és érvényesítésük

A törvényi előírásoknak megfelelően az érintetteknek, azaz a Parfüm Éden Online Parfüméria regiszrált felhasználóinak joguk van tájékoztatást kérni adataikról, azokat megváltoztatni illetve törölni a rendszerből. A Parfüm Éden Online Parfüméria a következő lehetőségeket kínálja ezen jogok
érvényesítésére:

- A Parfüm Éden Online Parfüméria regisztrált felhasználói személyes adataikról bármikor tájékoztatást kérhetnek az előző pontban említett funkció segítségével: Címadatok módosítása
- Ugyanezen funkción keresztül a regisztráció bármikor megszűntethető: Címadatok módosítása / Törlés
- További kérdések, panaszok kezelésében a Parfüm Éden Online Parfüméria ügyfélszolgálata nyújt felvilágosítást

 

7. További felvilágosítás

 

A Parfüm Éden Online Parfüméria ügyfélszolgálata a látogatók rendelkezésére áll minden adatvédelemmel és a Parfüm Éden Online Parfüméria használata során felmerülő egyéb kérdéssel kapcsolatban. Az ügyfélszolgálat elérhetőségei az alábbi hivatkozás alatt tekinthetőek meg:

http://www.parfumeden.hu/index.php?route=information/contact

 

betöltés